Cennik

 

Czesne – 1437 zł

Stawka wyżywienia – 17 zł

* Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029 do ok 837 zł

( dla wszystkich dzieci w naszej placówce ) 

 ** Dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 400 złotych

 Jeśli przysługuję Państwu dofinansowanie do żłobka z Zus  to czesne będzie wynosić 200 zł 

Na 2 lub kolejne dziecko w rodzinie czesne po odliczeniu dofinansowania Maluch + czesne będzie wynosiło 600 zł 

* Dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 400 złotych

Dofinansowanie obejmuje pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie. Kolejne dzieci świadczenie obejmuje jedynie wówczas, gdy dziecko uczęszcza do żłobka przed ukończonym 1. rokiem życia lub po skończeniu 35. miesiąca życia. O dofinansowanie można starać po podpisaniu umowy z placówką żłobka. Na decyzję czeka się maksymalnie 2 miesiące. Rodzic uiszcza pełną opłatę za opiekę i wyżywienie. W chwili otrzymania dofinansowania pobytu w żłobku, środki zostaną przelane bezpośrednio z ZUS na konto placówki, natomiast obowiązkiem placówki będzie zwrot otrzymanych od rodzica pieniędzy na jego konto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca za miesiąc wstecz. Środki na placówkę wpływają do 20. każdego miesiąca.
Więcej informacji pod linkiem : https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

** Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) można otrzymać na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł. Rodzic sam indywidualnie składa wniosek.

Więcej informacji pod linkiem : https://www.zus.pl/-/rodzinny-kapital-opiekunczy

***Dotacje do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029

Orzeszkowa Kraina

Lokalizacja

ul. Tarnowska 1b
Limanowa

Kontakt

telefon : 511-512-059
e-mail : orzeszkowakraina@gmail.com

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 6:30 - 17:00
Sob-Nd: nieczynne