Regulamin rekrutacji

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRYWATNEGO ŻŁOBKA „ORZESZKOWA KRAINA” W LIMANOWEJ – Rok szkolny 2023/2024

Do żłobka uczęszczają dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Opieka nad dzieckiem jest sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Warunki przyjmowania dzieci

1. Rekrutacja do żłobka odbywa się w przez cały rok kalendarzowy, na podstawie formularza zgłoszeniowego złożonego przez rodziców (opiekunów) w formie pisemnej lub elektronicznej. Decyzja o przyjęciu do placówki odbywa się w formie pisemnej lub telefonicznej.
2. Dyrektor Żłobka po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, kieruje się następującymi kryteriami przyjęć:

a. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające na podstawie wypełnionej deklaracji o kontynuowanie opieki.
b. W drugiej kolejności przyjmowane jest rodzeństwo dzieci już uczęszczających do żłobka.

3. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do żłobka przekroczy liczbę miejsc:

a. Na wniosek Rodzica wpisywane są dzieci na listę oczekujących i rozpatrywane są ponownie w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego przez dyrektora żłobka.

Orzeszkowa Kraina

Lokalizacja

ul. Tarnowska 1b
Limanowa

Kontakt

telefon : 511-512-059
e-mail : orzeszkowakraina@gmail.com

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 6:30 - 17:00
Sob-Nd: nieczynne